Kom langs om samen met ervaringsdeskundigen kennis en ideeën uit te wisselen over hoe een sterke, lokale woongemeenschap in Utrecht eruit zou kunnen zien.

Deze bijeenkomst is onderdeel van How To Get Together, een serie ontmoetingen georganiseerd door (Un)usual Business waarbij verschillende collectieve initiatieven in diverse maatschappelijke velden aan bod komen. Zo zal deze keer 'wonen' centraal staan, en vorige keren keken we naar 'zorg' en 'voedsel'.

De serie sluiten we af met een symposium in het voorjaar van 2016, voor alle betrokken initiatieven en geïnteresseerden. Hierin gaan we dieper in op overkoepelende thema's die bij veel initiatieven leven (zoals besluitvorming, organisatie van de groep, werken met vrijwilligers en financiën). Door middel van kritische lezingen en verschillende thematische workshops werken we aan de ondersteuning van gemeenschapseconomieën.

Sprekers:
- Katja van der Valk (de Zonnespreng De Zonnespreng Zonnespreng is een woonproject in Driebergen geïnitieerd in 1999. De oplevering van de eerste woningen vond plaats in het voorjaar van 2010. De twintig huishoudens bestaan uit 1, 2, 3, 4 of 5 personen. Onze jongste bewoner is zeven, de oudste ver in de zeventig. ... )
- Simone Tenda (Jeltje)
- Toon (de Kasko De Kasko )

Inloop vanaf 19.15 uur, start 19.30 uur
Zorg dat je op tijd bent om een plekje te garanderen

Download de flyer hier.