Over (Un)usual Business


Waarom deze website?

Deze website is bedoeld als een toegankelijke kennispoel van theorie en praktijk over de commons en gemeenschapseconomieën. Daarmee willen we mensen die geïnteresseerd zijn in zelforganisatie, of daarin actief zijn, informeren, organiseren en activeren. Zo zetten we ons in voor een wereld waarin economische en sociale relaties zijn gebaseerd op zelforganisatie, zorgzaamheid, solidariteit en duurzaamheid.


Hoe werkt deze website?

We gebruiken de website als een instrument om ons collectieve onderzoek en onze relaties overzichtelijk te maken en daarbij onze eigen onderzoeks- en zelforganisatie processen te ondersteunen. Tegelijkertijd kan de website functioneren als een actief platform dat groepen handvatten biedt om van elkaar te leren, elkaar te ontmoeten en gezamenlijk sterkere netwerken op te bouwen om elkaar te ondersteunen.

Onderzoek en actie gaat in ons proces hand in hand: we streven naar een andere economische organisatievorm, maar we kunnen alleen leren hoe dat eruit kan zien door met anderen te praten en zelf te experimenteren. We hopen dat de verhalen op deze website andere mensen inspireren om het heft in eigen handen te nemen en de controle over hoe zij hun dagelijks leven inrichten terug te winnen.


Op de homepagina vind je de verzamelbak van onze activiteit en publicaties. Met de gekleurde knoppen in het hoofdmenu kan de verzameling per kleur bekeken worden. In onze kennispoel vind je overzichten van content die wij per onderwerp samenstellen.


Wie zijn wij?

(Un)usual Business is in 2013 gestart als een onderzoeksgroep voortgekomen uit een samenwerking tussen kunstorganisatie Casco – Office for Art, Design and Theory en activistisch collectief Kritische Studenten Utrecht (KSU). Nadat de tweede onderzoeksgroep eind 2014 samen met KSU de publieke leesgroep “Rethinking the Commons - the world is our home, not your property” organiseerde, werd de groep begin 2015 uitgebreid. De ontwerpers van Inherent - Studio for form en webontwikkelaar Linksmith sloten zich bij (Un)usual Business aan.

We zijn een vrijwilligerscollectief, werken zonder hiërarchie en maken beslissingen op basis van consensus. We kunnen onze activiteiten semi-autonoom organiseren door te werken in verschillende werkgroepen met ieder een eigen focus en interesse, ondersteund door een participatief budget van Casco.


Hoe kan ik betrokken raken?

(Un)usual Business is een ambitieus project dat draait op vrijwilligers. Dat betekent dat wij altijd op zoek zijn naar nieuw bloed! Wij hebben hulp nodig op de volgende fronten:

Onderzoek

Een wisselende onderzoekswerkgroep doet case studies naar lokale commoning praktijken. Wil je meer van de commons te weten komen en ben je geïnteresseerd in veldwerk doen? Bekijk dan hier de open call.

Vertaling en editing

Omdat wij ernaar streven onze website en publicaties tweetalig te maken, kunnen we ook altijd hulp gebruiken bij het vertalen en editen van teksten.

Activiteiten organiseren

Wij zouden graag meer mensen willen aantrekken die het leuk vinden om het publieke programma te draaien, zowel qua organisatie als hulp tijdens grotere activiteiten als het Gat in de Markt festival.

Houd onze activiteiten pagina in de gaten of stuur ons een mail via: info@unusualbusiness.nl