Projectomschrijving

(Un)usual Business is een onderzoekscollectief. We streven naar een wereld waarin economische en sociale relaties zijn gebaseerd op zelforganisatie, zorgzaamheid, solidariteit en duurzaamheid. Vanuit ons vertrouwen in de mogelijkheden van alternatieve economische zelforganisatie doen we onderzoek naar de commons en gemeenschapseconomieën, in samenwerking met mensen die onze waarden delen en groepen die ze in de praktijk brengen. Daarnaast organiseren we een onregelmatig publiek programma, dat bestaat uit lezingen, workshops en bijeenkomsten om dialoog te bevorderen. We zijn een vrijwilligerscollectief, werken zonder hiërarchie en maken beslissingen gebaseerd op consensus.

UB is in 2013 ontstaan vanuit een samenwerking tussen kunstinstituut Casco – Office for Art, Design and Theory en activistisch collectief Kritische Studenten Utrecht. In 2014 sloten ontwerpers van Studio Inherent zich bij het collectief aan. UB ontvangt een participatief budget van Casco om onze activiteiten te ontplooien.

Onderzoekscontext in UB

We worden geconfronteerd met sociale, economische en ecologische crises en een zich terugtrekkende welvaartsstaat die niet meer in onze basisbehoeften kan voorzien. In deze context is het relevanter en dringender dan ooit om na te denken, te praten en te schrijven over economische alternatieven. Wij benaderen deze problematiek vanuit een feministische kijk op de economie en de commons – hulpbronnen die we collectief delen en beheren, uiteenlopend van lucht, water en bossen tot het Internet, taal en cultuur. Auteurs als J.K. Gibson-Grahan, Silvia Federici en Maria Mies inspireren ons en helpen ons om de economie te zien als iets dat wij zelf kunnen beïnvloeden en uitvoeren. Met het concept 'gemeenschapseconomie', geopperd door feministische geografen J.K. Gibson-Graham, duiken wij in de stedelijke commons van onze eigen lokale context.

Hoewel de commons wereldwijd al gedurende de hele geschiedenis een belangrijke rol hebben gespeeld, worden kleine zelf-georganiseerde initiatieven de laatste tijd steeds zichtbaarder in het publieke debat naarmate ze hun levensonderhoud en gedeelde hulpbronnen steeds meer in eigen handen nemen. Voedselcollectieven, zelf-georganiseerde kinderopvang en gemeenschappelijk wonen zijn slechts een paar voorbeelden. Wij zien het werk dat deze initiatieven doen als ontzettend waardevolle illustraties van hoe een alternatief economisch systeem er uit zou kunnen zien. We werken met hen samen om de kennis die we aantreffen te verzamelen, uit te werken en te delen, om zo elkaar te ontsteunen en een groeiende gemeenschap rondom de commons te versterken.

We zijn op zoek naar kritische onderzoekers om ons vooruit te helpen!

UB Onderzoekswerkgroep

We zijn op zoek naar kritische onderzoekers om ons vooruit te helpen! De afgelopen drie jaar heeft UB drie onderzoeksgroepen gedraaid. Onderzoekers voerden elk een case study uit over een commoning-initiatief in Utrecht, en presenteerden hun bevindingen op verschillende manieren, variërend van een documentaire of fotorapportage tot een artikel of een reeks interviews op de website of als deel van ons journal.

Praktische informatie

(Un)usual Business bestaat momenteel uit negen leden, en is op zoek naar onderzoekers die geïnteresseerd zijn in de commons als alternatief voor de kapitalistische en neoliberale markteconomie. Idealiter bestaat het onderzoek uit literatuuranalyse, veldwerk en interviews. Het staat onderzoekers vrij om te kiezen in welke vorm ze hun resultaten presenteren.

Tijdsinzet

  • Periode van 3-4 maanden, beginnend in janurari 2017
  • Individueel of collaboratief onderzoek van 5-6 dagen per maand, inclusief participatie in de werkgroep
  • Deze inzet is aan te passen aan je wensen en situatie

Activiteiten

  • Kleine en/of diepgravende case studies (interviews, veldwerk) over één of meer commoning-initiatieven in of rondom Utrecht
  • Documentatie van het onderzoek
  • Participatie in de onderzoekswerkgroep (introduciebijeenkomst, feedback-sessies, etcetera)

Heb je interesse?

Stuur ons een email op info@unusualbusiness.nl

We organiseren in januari 2017 een introductiebijeenkomst, en laten je weten zodra er nieuws is. In de tussentijd vind je onze journals en ander onderzoek op onze website: www.unusualbusiness.nl

Download de flyer met de open oproep hier (Engels).