Terwijl de overheid zich terugtrekt uit de publieke ruimte worden kleine initiatieven zichtbaar. Zij houden vast aan waarden zoals delen, zelfvoorziening, duurzaamheid, gemeenschap en sociale ontwikkeling. Verschillende groepen organiseren gezamenlijke buurtzorg, sociale vangnetten, kinderopvang, zonne-energiecoöperaties en voedselcoöperaties. Hier strekt de definitie van economie zich uit tot buiten de begrippen werk, geld en consumptie. Wat gebeurt er in Utrecht? Wat voor soort initiatieven komen hier op? Op welke manier maken jij en ik hier onderdeel van uit? En hoe beïnvloedt dit alles de betekenis van “economie”? 

We noemen deze initiatieven “gemeenschapseconomieën”. Om met de woorden van Julie Graham en Katherine Gibson, auteurs van 'A Postcapitalist Politics' (2006), te spreken: “De economie is iets wat wij doen, niet alleen iets dat dingen met ons doet.” Tijdens de 'Conversation Market', die zoals de naam al impliceert de vorm aanneemt van een marktplein, onderzoeken we verschillende alternatieve vormen van “handel” waar in plaats van geld gesprekken worden uitgewisseld. Voor het onderzoek zijn we tot nu toe in gesprek gegaan met de Utrechtse initiatieven In de Ruimte, Repair Café, het Ruilrestaurant, Stichting Solidair, De Achtertuin en anderen.  

De 'Conversation Market' maakt onderdeel uit van '(Un)usual Business', een lange-termijn onderzoeksproject van Casco – Office for Art, Design and Theory en Kritische Studenten Utrecht dat ‘gemeenschapseconomieën’ verkent.

Doe mee aan de 'Conversation Market' en deel je kennis en ervaringen met ons!  

De 'Conversation Market' wordt georganiseerd in het kader van Call of the Mall, de kunstmanifestatie in winkelcentrum Hoog Catharijne. Het is een samenwerking tussen Casco, '(Un)usual Business', Call of the Mall, Aimée Zito Lema en leRyan, evenals verschillende coöperatieven, collectieven en zelfgeorganiseerde initiatieven in Utrecht.