Huize Agnes wil een opvanghuis zijn voor vrouwen en kinderen zonder geldige verblijfspapieren. Een plek waar bewoonsters, kinderen, vrijwilligers en gasten zich veilig en thuis voelen. Omdat de bewoonsters van Huize Agnes geen inkomen hebben, voorziet de stichting in hun dagelijkse behoeften, maar de vrouwen koken zelf en houden zelf het huis schoon. Wél ziet de stichting erop toe dat rust en harmonie bewaard blijven in en rond de huizen. Huize Agnes biedt een veilig onderdak en het doel van de hulp die zij geeft, is de zelfredzaamheid van de bewoonsters vergroten en een betere toekomst dichterbij brengen. Daar dragen vrijwilligers, uiteenlopende fondsen, de Utrechtse samenleving en de Gemeente Utrecht ruimhartig aan bij.