Het Ubuntuhuis is een kleinschalig buurthuis in zelfbeheer voor en door mensen die te maken hebben (gehad) met dakloosheid, armoede, psychiatrie of leven zonder verblijfspapieren. Er zijn praktische en sociale activiteiten in samenwerking met vrijwilligers. Stichting Ubuntuhuis bestaat sinds 2011 en is gevestigd in Utrecht (Lombok). Ze richten zich niet op individuele of administratieve hulpverlening, maar op sociale activiteiten in samenwerking met de bezoekers zelf. Zo is er een voetbalteam, crea/klei-workshop, samen eten, Nederlandse les en allerlei incidentele initiatieven.