Welkom in Utrecht is een initiatief van gewone Utrechters. Eén groepje zette begin september 2015 een Facebook-pagina op en los daarvan een ander groepje een website om de betrokkenheid van Utrechters bij vluchtelingen te versterken. Wij combineerden dit tot één platform gericht op het stimuleren en coördineren van activiteiten voor vluchtelingen in de noodopvang. Zonder subsidies, wel vol Utrechtse energie. Daarbij willen we ook een podium geven aan de helpers en vluchtelingen zelf. Gewone mensen, zoals jij en ik. Het platform Welkom in Utrecht, de gemeente Utrecht en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) werken nauw samen. Het is nu de Utrechtse portal voor hulp aan vluchtelingen in de noodopvang.