Kom langs om samen met ervaringsdeskundigen kennis en ideeën uit te wisselen over hoe een sterke, lokale zorggemeenschap in Utrecht eruit zou kunnen zien.

Deze bijeenkomst is onderdeel van How To Get Together, een serie ontmoetingen georganiseerd door (Un)usual Business waarbij verschillende collectieve initiatieven in diverse maatschappelijke velden aan bod komen. Zo zal deze keer 'zorg' centraal staan, de daaropvolgende sessie besteden we aandacht aan het thema 'wonen'.

De serie sluiten we af met een symposium in maart 2016, voor alle betrokken initiatieven en geïnteresseerden. Hierin gaan we dieper in op overkoepelende thema's die bij veel initiatieven leven (zoals besluitvorming, organisatie van de groep, werken met vrijwilligers en financiën). Door middel van kritische lezingen en verschillende thematische workshops werken we aan de ondersteuning van gemeenschapseconomieën.

Inloop vanaf 19.15 uur, start 19.30 uur
Zorg dat je op tijd bent om een plekje te garanderen.

Download de flyer hier.

Initiatieven
Ubuntuhuis Ubuntuhuis Het Ubuntuhuis is een kleinschalig buurthuis in zelfbeheer voor en door mensen die te maken hebben (gehad) met dakloosheid, armoede, psychiatrie of leven zonder verblijfspapieren. Er zijn praktische en sociale activiteiten in samenwerking met vrijwilligers. Stichting Ubuntuhuis bestaat sinds 2011 en is gevestigd in Utrecht ...
De Oase De Oase De Oase is een ouderparticipatiecrèche (OPC) voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat betekent dat de crèche samen met andere ouders de zorg dragen voor een goede, vertrouwde en veilige opvang voor de kinderen. De Oase heeft geen betaald personeel. Er is dus ook ...